Chọn MENU

Báo giá cho thuê xe 4 - 45 chỗ

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 4 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 4 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 200.000đ  => 300.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 4 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 250.000 => 350.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 4 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 450.000đ => 550.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 1.000.000 đ
 
Giá thuê xe 4 chỗ đi tỉnh 1 chiều 10.000/km
 
Giá thuê xe 4 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 5.500/km
 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 7 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 230.000đ  => 320.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 7 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 270.000 => 370.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 500.000đ => 600.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 1.200.000 đ
 
Giá thuê xe 7 chỗ đi tỉnh 1 chiều 13.000/km
 
Giá thuê xe 7 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 6.000/km
 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 16 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 350.000đ  => 500.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 16 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 400.000 => 550.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 700.000đ => 850.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 16 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 1.500.000 đ
 
Giá thuê xe 16 chỗ đi tỉnh 1 chiều 14.000/km
 
Giá thuê xe 16 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 9.000/km
 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 29 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 800.000đ  => 1.000.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 29 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 900.000 => 1.100.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 1.200.000đ => 1.500.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 2.000.000 đ
 
Giá thuê xe 29 chỗ đi tỉnh 1 chiều 20.000/km
 
Giá thuê xe 29 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 12.000/km
 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 35 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 35 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 900.000đ  => 1.100.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 35 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 1.000.000 => 1.200.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 35 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 1.500.000đ => 1.800.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 2.500.000 đ
 
Giá thuê xe 35 chỗ đi tỉnh 1 chiều 30.000/km
 
Giá thuê xe 35 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 15.000/km
 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI

 
Lịch trình Đơn giá tham khảo. Để nhận báo giá chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0965 822 389.
 
Giá thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Nôi Bài: 1.100.000đ  => 1.500.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 45 chỗ Nội Bài - Hà Nội: 1.200.000 => 1.500.000.Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội, thời gian 3 tiếng: 1.800.000đ => 2.200.000đ. Tùy địa điểm thời gian đón cụ thể.
 
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày: 3.000.000 đ
 
Giá thuê xe 45 chỗ đi tỉnh 1 chiều 40.000/km
 
Giá thuê xe 45 chỗ đi tỉnh 2 chiều trên 200km, 20.000/km

 

Chia sẻ